رویه‌های بازگرداندن کالا

 

 

*سفارشاتی که خریدار پس تحویل گرفتن،تصمیم به تعویض یا مرجوعی آن میگیرد طبق دوحالت زیر تعیین تکلیف میشوند:

1_درصورت باز نشدن بسته ارسال شده از مبلغ کل  سفارش 10درصد کم شده و مابقی با توجه به انتخاب مشتری یا مبلغ آن پس داده میشود و یا با آن مبلغ دوباره میتواند از وبسایت خرید کند.

2_درصورتیکه بسته بندی باز شده باشد 25 درصد مبلغ کل از هزینه پرداخت شده کسر شده و مابقی با توجه به انتخاب مشتری یا مبلغ آن پس داده میشود و یا با آن مبلغ دوباره میتواند از وبسایت خرید کند.

 

کاربر نیز میتواند نهایتا تا قبل از ارسال کالا توسط خرازی کالا سفارش خود را لغو کند و هزینه پرداختی را بطور کامل از خرازی کالا دریافت کند.

 

توجه داشته باشید در پورسه بازگرداندن کالا ، هزینه پیک و حمل نقل بر عهده مشتری میباشد .