رویه ارسال سفارش

 

ارسال جناس به دوصورت امکان میپذیرد

برای کاربران شهر شیراز ( مرکز شهر و شهرک های اطراف ) برای فاکتور های بیش از 150 هزار تومان هزینه ارسال رایگان محاسبه میشود و برای کاربران خارج از شهر شیراز ( شهرستان های استان فارس ) برای فاکتور های بیش از 200 هزار تومان هزینه ارسال رایگان محاسبه میشود

برای خریدهای درون شهر شیراز برای ارسال بسته از پیک های موتوری استفاده میشود و برای خرید های خارج از شهر شیراز با توجه به حجم بسته و امنیت بیشتر آنها و شهر مقصد از موارد زیر کمک گرفته میشود:

ترمینال اتوبوسرانی ، تیپاکس ،باربری ، پست پیشتاز ، پست سفارشی

که بیشتر از ترمینال اتوبوسرانی و باربری بدلیل حمل و نقل ارزانتر استفاده میشود.